Utlys

Finansnyheter

Rente som begrep

Renter er en av de ordene i det norske språket som alle kjenner til. Det er et ord som ikke krever at man tenker så mye og et ord som alle har et eller annet forhold til. De fleste har nok på et eller annet tidspunkt betalt rente og samtidig har de også gjort noe som kan ha ført til at man måtte betale rente.

Bruk av renter

Rente er et begrep som fungerer noen ganger som en kostnad på noe man har avtalt. Det kan også være en avtalt straff om noe ikke er gjort innen en viss tid. Renter er den måten man avtaler hvor mye penger kan skal betale på et lån uten sikkerhet. Renter i lånesammenheng er den mest vanlige og mest typiske måten man jobber med rente. Det er også vanlig at man støter på renter i skattesammenheng. Skatt er en kostand som du må betale for å være en del av det norske samfunnet. Du betaler en prosentvis skatt av din inntekt og du betaler en prosentvis skatt av alt det du kjøper av varer og tjenester som en skatt på at du kjøper ting.

Det er ofte ganske urettferdig at staten eller andre bruker rente som et begrep når det kommer til kjøp av varer eller tjenester. Noen varer har litt mindre rente, men at for eksempel det må betales en skatt i prosent av matvarer er ganske utrolig. Mat er noe man bare må ha fordi uten mat så dør man.